• 15 GRU 20
  Tura I – Okręg XVII – Instytut Socjologii – grupa 2 (pozostali pracownicy)

  Tura I – Okręg XVII – Instytut Socjologii – grupa 2 (pozostali pracownicy)

  W pierwszej turze głosowania uzyskano wymagane kworum.

  5 kandydatów uzyskało wymaganą liczbę głosów i zostało wybranych do Rady Naukowej Instytutu.

  1 mandat pozostał do obsadzenia.

  Bryniewicz Wioletta – 3 głosy,
  Durka Włodzimierz – 3 głosy,
  Kukiełko-Rogozińska Kalina – 3 głosy.
  Zapraszamy do kolejnego głosowania w godzinach od 10:00 do 11:00.