• 15 GRU 20
  Tura I – Okręg XV – Instytut Pedagogiki – grupa 2 (pozostali pracownicy)

  Tura I – Okręg XV – Instytut Pedagogiki – grupa 2 (pozostali pracownicy)

  W pierwszej turze głosowania uzyskano wymagane kworum.

  8 kandydatów uzyskało wymaganą liczbę głosów i zostało wybranych do Rady Naukowej Instytutu.

  1 mandat pozostał nieobsadzony.

  2 kandydatów przechodzi do kolejnego głosowania.
  • Cywiński Aleksander – 9 głosów.
  • Pawlusińska Lidia – 5 głosów.

   

  Zapraszamy do kolejnego głosowania w godzinach od 10:30 do 11:30.