• 15 GRU 20
  Tura I – Okręg IX – Instytut Matematyki – grupa 2 (pozostali pracownicy) – głosowanie 2

  Tura I – Okręg IX – Instytut Matematyki – grupa 2 (pozostali pracownicy) – głosowanie 2

  W drugim głosowaniu 1 kandydat uzyskał wymaganą liczbę głosów i został wybrany do Rady Naukowej Instytutu

  3 kandydatów przechodzi do kolejnego głosowania

  Do obsadzenia pozostał jeden mandat.

  Do kolejnego głosowania przechodzą:

  • Sklyar Jekaterina – 4 głosy,
  • Polak Piotr –3 głosy,
  • Bondarewicz Wojciech – 3 głosy

  Zapraszamy do kolejnego głosowania w godzinach od 11:00 do 12:00