• 15 GRU 20
  Tura I – Okręg IX – Instytut Matematyki – grupa 2 (pozostali pracownicy) – głosowanie 1

  Tura I – Okręg IX – Instytut Matematyki – grupa 2 (pozostali pracownicy) – głosowanie 1

  W pierwszej turze głosowania uzyskano wymagane kworum

  4 kandydatów uzyskało wymaganą liczbę głosów i zostało wybranych do Rady Naukowej Instytutu

  4 kandydatów przechodzi do kolejnego głosowania

  Do obsadzenia pozostały dwa mandaty.
  Do kolejnego głosowania przechodzą:
  • Bondarewicz Wojciech – 4 głosy,
  • Ciechanowicz Ewa – 4 głosy,
  • Polak Piotr –3 głosy,
  • Sklyar Jekaterina –3 głosy.

  Zapraszamy do kolejnego głosowania w godzinach od 09:30 do 10:30